• کدخبر: 8085
  • تاریخ انتشار خبر: ۴:۳۱ ق.ظ - یکشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  • چاپ خبــر

لیست تغییر پیش شماره های شهرستان

پیرو طرح همسان سازی شماره های مخابراتی در سطح شهرستانهای اصفهان، شرکت مخابرات شهرستان تیران و کرون، لیست تغییر پیش شماره های شهرستان را اعلام کرد.

logo_noname_124

به گزارش پایگاه خبری شهرستان تیران و کرون “سفیر تیران و کرون” به نقل از شرکت مخابرات شهرستان تیران و کرون، لیست تغییر پیش شماره های شهرستان به شرح ذیل می باشد: 

نام مرکز پیش شماره قدیم پیش شماره جدید هزاره قدیم هزاره جدید
تیران ۳۲۲ ۴۲۲۲ ۰-۹ ۰-۹
آب پونه- الله آباد
۳۷۲ ۴۲۳۶ ۲-۲ ۴-۴
عزیزآباد – قره تپه
۳۵۷ ۴۲۳۶ ۲-۲ ۱-۱
کوهان
۳۶۶ ۴۲۳۶ ۲-۲ ۰-۰
ورپشت
۳۵۲ ۴۲۳۶ ۲-۳ ۲-۳
شهر ک صنعتی تیران
۳۶۶ ۴۲۳۶ ۶-۶ ۶-۶
رضوانشهر
۳۶۲ ۴۲۵۲ ۲-۴ ۲-۴
دره بید
۳۵۸ ۴۲۵۸ ۲-۲ ۶-۶
دولت آباد – کرد سفلا
۳۵۳ ۴۲۵۸ ۲-۲ ۲-۲
قلعه ناظر
۳۳۷ ۴۲۵۸ ۲-۲ ۰-۰
کردعلیا – تقی آباد
۳۴۷ ۴۲۵۸ ۲-۲ ۱-۱
گنهران
۳۴۶ ۴۲۵۸ ۲-۲ ۴-۴
الور- چشمه
۳۵۵ ۴۲۷۵ ۲-۲ ۱-۱
حسن آبادعلیا – گلاب
۳۷۶ ۴۲۷۵ ۲-۲ ۰-۰
دوتو
۳۷۴ ۴۲۷۵ ۲-۲ ۶-۶
عسگران
۳۳۴ ۴۲۷۵ ۲-۳ ۲-۳
آبگرم
۳۵۶ ۴۲۷۶ ۲-۲ ۷-۷
بودان -قاسم آباد – حسن آباد وسطا
۳۴۵ ۴۲۷۶ ۲-۳ ۰-۱
سوران – نسیم آباد – حسین آباد
۳۶۳ ۴۲۷۶ ۲-۲ ۴-۴
قهریزجان – علی آباد
۳۳۸ ۴۲۷۶ ۲-۲ ۲-۲
تندران
۳۴۳ ۴۲۷۷ ۲-۲ ۵-۵
جعفرآباد – خمیران
۳۶۸ ۴۲۷۷ ۲-۲ ۱-۱
حسن آبادآبریزه – فضل آباد
۳۶۵ ۴۲۷۷ ۲-۲ ۰-۰
خرمنان – هومان -خیر آباد
۳۴۴ ۴۲۷۷ ۲-۳ ۲-۳
افجان-مبارکه
۳۳۵ ۴۲۷۸ ۲-۳ ۲-۳
مهدی آباد – محمدیه
۳۵۴ ۴۲۷۸ ۲-۲ ۰-۰
میرآباد
۳۳۶ ۴۲۷۸ ۲-۳ ۴-۵


gsm  روستایی

نام محل ابتدای
چهار رقم
آخر
پیش شماره
جدید
کد
بین
شهری
پیش
شماره
قدیم
کد بین
شهری
قدیم
افجان مبارکه ۳xxx ۵۸۲۹ ۰۳۱ ۳۳۹ ۰۳۳۲
الور،چشمه ۶xxx ۵۸۲۹ ۰۳۱ ۳۳۹ ۰۳۳۲
بودان ۱xxx ۵۸۲۹ ۰۳۱ ۳۳۹ ۰۳۳۲
دره بید ۲xxx ۵۸۲۹ ۰۳۱ ۳۳۹ ۰۳۳۲
دولت آباد ۴xxx ۵۸۲۹ ۰۳۱ ۳۳۹ ۰۳۳۲
میرآباد ۵xxx ۵۸۲۹ ۰۳۱ ۳۳۹ ۰۳۳۲
تیران ۶xxx ۵۸۲۸ ۰۳۱ ۳۲۹ ۰۳۳۲
تیران ۷xxx ۵۸۲۸ ۰۳۱ ۳۲۹ ۰۳۳۲
تیران ۰xxx ۵۸۴۷ ۰۳۱ ۳۲۸ ۰۳۳۲
خرمنان،خیرآباد،هومان ۴xxx ۵۸۲۸ ۰۳۱ ۳۲۹ ۰۳۳۲
رضوانشهر ۸xxx ۵۸۲۸ ۰۳۱ ۳۲۹ ۰۳۳۲
قلعه موسی خان ۰xxx ۵۸۲۸ ۰۳۱ ۳۲۹ ۰۳۳۲
قلعه موسی خان ۱xxx ۵۸۲۸ ۰۳۱ ۳۲۹ ۰۳۳۲
ورپشت ۵xxx ۵۸۲۸ ۰۳۱ ۳۲۹ ۰۳۳۲

 

 

درج دیدگاه

جستجو

نظرسنجی

در حال حاضر نظرسنجی نداریم.

آخرین اخبار